NOVINKA!

Výroba ovocnej šťavy z Vášho ovocia

Ponúkame drobným pestovateľom ovocia pálenie ovocia tradičným 2-stupňovým procesom v medených kotloch ohrievaných plynom. Rektifikačný kotol má objem 300 l. Pálenica je vybavená modernými sledovacími zariadeniami, ktoré zaručujú využitie najnovších poznatkov v procese pálenia.

Cena za pálenie:

CELKOM za 1 liter vypáleného destilátu:

6,30 € za 50% destilát

6,40 € za 51% destilát

6,50 € za 52 % destilát

Ceny sú uvedené vrátane spotrebnej dane, zneškodnenie výpalkov, spotrebovaného plynu, vody na riedenie a nádob na prevoz destilátu

  • Pred destiláciou prepravujeme kvas do destilačného kotla pomocou čerpadla, čiže nie je potrebná žiadna manuálna pomoc.
  • Riedenie alkoholu vykonávame podľa požiadavky zákazníka buď pramenitou vodou zdarma alebo balenou vodou Lucka za nákupnú cenu.
  • Destilát stočíme do akýchkoľvek nádob podľa požiadaviek zákazníka.

NA ZDRAVIE!