Príprava kvasu na pálenie

  • Ovocie, ktoré zberáme pre výrobu destilátu musí byť zrelé, čisté a bez zhnitých alebo plesnivých častí. Zberáme ovocie len z jedného druhu a odrody ovocia. Pri výrobe destilátu platí, že ovocie, ktoré by človek nedal do úst, sa nedáva ani do suda. Plody treba preto dôkladne umyť od hliny, treba odstrániť stopky, lístie a iné nečistoty.
  • Ovocie treba zberať vtedy, keď má najväčší podiel cukru. Práve ovocný cukor je pri kvasení najdôležitejší, pretože z neho vzniká alkohol. Obsah cukru v ovocí ovplyvňuje tiež odroda, klimatické podmienky atď. Častá chyba pestovateľov je zomlieť ovocie na výrobu šťavy a takúto suchú dužinu hodiť do suda na výrobu kvasu. Takýto kvas nemá dostatok štiav a je preto takmer nepoužiteľný.
  • Jablká a hrušky je potrebné pomlieť, ostatné ovocie stačí rozmačkať, aby z neho vytiekla šťava. Ovocie podľa možností vykôstkujeme.
  • Kvas pripravujeme v čistých drevených alebo umelohmotných sudoch. Pri dreve je potrebná dôkladná starostlivosť o sud pred jeho naplnením, inak by alkohol mohol získať nežiadúce chute. Sud je potrebné nenaplniť až po okraj, pretože kvasením získava kvas objem. Do hustého kvasu môžete pridať vodu. Dôležité je sud neuzavrieť, ale nechať priestor pre unikanie oxidu uhličitého (CO2). Najvhodnejšou formou je použitie kvasnej vínnej trubičky, ktorá zabezpečí dostatočnú výmenu plynov a tiež zamedzí vstupu hmyzu ku kvasu.
  • Optimálna kvasná teplota je 15-20 oC. Čím nižšia teplota, tým bude kvasný proces prebiehať dlhšie. Počas kvasenia môžeme kvas párkrát premiešať. Pridávanie cukru do kvasu nedoporučujeme. Podľa potreby môžeme pridávať kvasinky a potrebné enzýmy. Ideálne prostredie pre kvasenie je s kyslosťou 3 – 4 pH. Kyslosť kvasu si môžete jednoducho zmerať pomocou pH indikačného papierika.
  • Pri kvasnom procese sa vytvorí na vrchu kvasu tzv. „koláč“. Koláč odstráňte až pred pálením – zabraňuje odparovaniu liehu. Nikdy však koláč nezamiešajte do kvasu – obsahuje najmä baktérie, plesne a hmyz.
  • Po dokvasení môžete kvas vypáliť. Pri slivkovom kvase môžete páliť aj neskôr po vykvasení – v takom prípade treba kvas uchovávať v chladnom prostredí.

NA ZDRAVIE!